Teknisk förvaltning

Vi tar hand om förvalt­ningen

Vår tekniska förvaltning underlättar för dig som vill kunna planera i förväg. Vi kontrollerar fastighetens tekniska aspekter för att ge dig en uppdaterad och heltäckande lägesrapport. Arbetet ligger till grund för din underhållsplan men också för snabba förbättringsåtgärder.

Låt oss testa din fastighet

Genom våra tester kan du hålla koll på utvecklingen av din fastighet och minimera riskerna för akuta problem. Genomgångarna gör det också möjligt för oss att optimera din fastighet. Det kan exempelvis handla om energieffektivisering som ger dig lägre kostnader.