Skötsel av yttre miljö

Yttre miljöer att vara stolt över

På MBA har vi all kunskap och utrustning som krävs för att skapa trevliga, yttre miljöer kring din fastighet året om. Vi ser till att du har välansade grönytor, rensade hängrännor och blomstrande rabatter. Men också att du har det halkfritt om vintern och blir av med gruset på våren.

Låt oss sopa rent

I en ren och fin utemiljö ingår även rena garage, parkeringar, gårdar, vägar och trottoarer. Tack vare våra sopmaskiner kan vi erbjuda dig en helhetslösning för utomhusstädning.

Ogräsfritt med högtryckstvätt

Rena fasader utan påväxt av alger ökar intrycket av din fastighet. Likaså rena innergårdar som är fria från ogräs. Våra högtrycksmaskiner är anpassade för ekologisk ogräsbekämpning med hetvatten. Genom vår erfarenhet inom högtryckstvättning genomför vi även effektiva avspolningar av balkonger och rengöring av soprum.

Snabb klottersanering

Genom vår kunskap och utrustning gör att vi kan tvätta rent och klottersanera alla tänkbara ytor och material. Vår klottersanering sker med snabb responstid då vi vet att det är bästa botemedlet mot mer klotter. Saneringen ökar trivseln men ser också till att höja trygghetskänslan. När det är snyggt och rent upplevs din fastighet som säkrare.

Vi löser underhållet

Under vinterhalvåret är det viktigt att du som fastighetsägare sandar och skottar runt din tomt. Självklart kan vi erbjuda en komplett snöröjning med traktor och plogbil när snön lägger sig.