Om oss

Framgång byggd på personal

Sedan MBA Fastighetsservice startades år 1995 har vi haft ett mål som är lika enkelt som tydligt – att ta god hand om andras fastigheter. I dag är vi ett växande företag som fortsätter bygga våra framgångar på nöjda kunder och personal som trivs.

Återkopplande trygghet

Här på MBA Fastighetsservice utmärker vi oss med gedigen kompetens och noggrann återkoppling. Som kund kan du känna dig trygg i att vi klarar arbetsuppgiften, och får full kontroll genom våra rapporter som specificerar exakt vad vi har gjort och hur lång tid det tog att utföra ditt ärende.

Kompetens är vårt signum

Hos kan du alltid räkna med ett trevligt bemötande. En stor del av vår framgång bygger på vår kompetenta personal. Just därför är vi ett företag som satsar lite extra på våra anställda. Vi tror starkt på att vår sunda och generösa företagskultur märks genom goda resultat hos dig som kund.

Fristående uppdrag eller löpande avtal

Du kan anlita oss för fristående uppdrag eller löpande fastighetsskötsel. Med våra långsiktiga ronderingsavtal ser vi till att regelbundet kontrollera och underhålla din fastighet. Det löpande arbetet gör att våra medarbetare lär känna din fastighet och snabbare kan lösa problem när de uppstår, eller förebygga dem redan innan de inträffar. Lägg till vår jourtjänst och du får tillgång till oss även efter arbetstider för brådskande ärenden. Med konsekvent och kompetent fastighetsskötsel skapar du en säker och trivsam miljö för alla som vistas i den. Det är också ett enkelt sätt att förlänga fastighetens livstid.

Ett genuint servicetänk

På MBA hanterar vi byggnader lika uppmärksamt som vi vårdar våra kundrelationer. Därför ser vi till att du blir kontinuerligt uppdaterad om din fastighet, vilka åtgärder vi har vidtagit och vad du kan förvänta dig härnäst. Förtroende är viktigt för oss. Vi vill att du lämnar din fastighet i händerna på någon du litar på.