Fastighets­service

Din fastighet i toppskick dygnet runt

Vi sköter om din fastighet alla dagar om året. Vare sig du behöver hjälp med löpande underhåll eller akut felavhjälpning så står vi alltid redo att hjälpa dig. Fördelen med våra kontinuerliga besök och återkommande kontroller är att vi i många fall kan åtgärda kostsamma problem redan innan de uppstår.

Städservice som förebygger

På samma sätt kan god städning förebygga behovet av underhåll och reparation. Vi genomför utförlig trappstädning som bidrar till trivsammare miljöer.

Fastighetsjour efter arbetstid

För att säkra din fastighet även efter ordinarie arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med vår jourtjänst får du tillgång till kvalificerad personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.