Sigillet Fastighets AB

Fastighetsservice har utgjort MBA:s grundverksamhet sedan dag ett. Vår allra första kund var Sigillet Fastighets AB. I dag, över 25 år senare senare, har vi fortfarande äran och det stora förtroendet att arbeta tillsammans med det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget.

Helhetslösning inom fastighetsskötsel

Sigillet Fastighets AB anlitar MBA för såväl inre som yttre fastighetsskötsel. Vi har hand om skötsel av den yttre miljön samt snöröjningen vid flera av fastighetsbolagets flerbostadshus. I vårt uppdrag ingår även att sköta om rabatter och större krukor samt sätta nya planteringar.