Göteborg Energi

Kommunala Göteborg Energis yttre miljöer har legat under MBA:s ansvar sedan 2014. Sedan dess har vi ett tätt samarbete som innebär att vi har hand om den mesta skötseln av elbolagets utemiljöer, både under sommar- och vinterhalvåret.

Skötsel med tillsyn

Göteborg Energi anlitar MBA för bland annat gräsklippning, trimning, nyplanteringar, krukprojekt, renhållning och snöröjning. Genom att vi regelbundet utför ronderingar så kan elbolaget vara säker på att utemiljöerna alltid är välskötta.