Brf Lorensberg

Som bostadsrättsförening kan det vara svårt att utföra allt arbete och skötsel som den egna fastigheten behöver. Även att hinna sätta sig in i alla de kontroller som myndigheter kräver.
Brf Lorensberg har löst det genom ett tätt samarbete med MBA sedan 2012.

Administrativ och praktisk assistans

Brf Lorensberg har anlitat MBA för assisterande av bland annat avtalskontroller, upphandlingar och upprättande av underhållsplaner och systematiskt brandskydd. Vi har även hjälpt till i samband med myndighetskontroller, ombyggnationer och skadehantering.